55.32 °N, 42.17 °E

Vyksa, Nizhny Novgorod, Russia Weather Historystar_ratehome

icon39 F Nizhny Novgorod International Airport Station|Report|Change
Summary
No data recorded
Daily Observations
No Data Recorded