Elev 774 ft, 48.85 °N, 18.3 °E

Šípkov, Trenčín, Slovakia Severe Weather Alertstar_ratehome

icon75 °F Timoradza Station|Report|Change

Active Weather Alerts

Potential disruption due to thunderstorms
Issued: 7:35 PM Jun. 23, 2021 – EUMETNET - MeteoAlarm
V okrese Bánovce nad Bebravou je malá pravdepodobnosť búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.  S búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h).  Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.  Pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov). ZVÝŠTE OPATRNOSŤ pred možným výskytom búrok. Buďte mimoriadne opatrní v exponovaných oblastiach ako sú hory, lesy a otvorený terén. Je možné narušenie aktivít vonku.
Potential disruption due to extreme high temperatures
Issued: 7:35 PM Jun. 23, 2021 – EUMETNET - MeteoAlarm
V okrese Bánovce nad Bebravou sa OJEDINELE očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 °C.  Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.  Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká. ZVÝŠTE OPATRNOSŤ pred očakávaným výskytom vysokej teploty, ktorá môže spôsobiť zdravotné problémy, najmä malým deťom, starším osobám a chorým.
Local Radar
Local Radar ImageLocal Severe Image