Elev 945 ft, 46.09 °N, 14.64 °E

Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani, Slovenia Severe Weather Alertstar_ratehome

icon61 °F Slovenia Station|Report|Change

Active Weather Alerts

Potential disruption due to rain
Issued: 7:06 AM Sep. 17, 2021 – EUMETNET - MeteoAlarm
Možne so izdatnejše padavine.  Količina padavin : od 25 do 50 mm/24h. Manjše reke in vodotoki lahko narastejo in se razlijejo v manjšem obsegu. Ljudje, ki živijo na ogroženih območjih, naj spremljajo trend vodostaja ter meteorološka in hidrološka obvestila.
Local Radar
Local Radar ImageLocal Severe Image