43.16 °N, 22.59 °E

Pirot, Pirot, Serbia Severe Weather Alertstar_ratehome

icon65 °F Niš Constantine the Great Airport Station|Report|Change

Active Weather Alerts

Potential disruption due to thunderstorms
Issued: 12:06 AM Aug. 13, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina Rizik od udara groma, opasnost za život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od iniciranja pojave vatre, problemi u telekomunikacijama. Mogući problemi u transportu električne energije zbog udara groma. Moguća je lokalna pojava intezivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini.
Disruption due to rain
Issued: 12:06 AM Aug. 13, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Kiša sa količinom padavina većom od 30 l/m² za 12 h Izazivanje poplava, problemi u svim aktivnostima poljoprivredne proizvodnje, problemi u saobraćaju, rizik od odrona i klizišta. Moguće povređivanje ljudi i štete na imovini.
Potential disruption due to rain
Issued: 12:06 AM Aug. 13, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Kiša sa količinom padavina većom od 20 l/m² za 12 h Izazivanje poplava, i prouzrokovanje šteta u vezi sa poplavama, problemi u svim aktivnostima poljoprivredne proizvodnje, problemi u saobraćaju, moguća pojava odrona i klizišta. Indirektni uticaj na bezbednost ljudi i životinja.
Potential disruption due to rain
Issued: 12:06 AM Aug. 13, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Kiša sa količinom padavina većom od 20 l/m² za 12 h Izazivanje poplava, i prouzrokovanje šteta u vezi sa poplavama, problemi u svim aktivnostima poljoprivredne proizvodnje, problemi u saobraćaju, moguća pojava odrona i klizišta. Indirektni uticaj na bezbednost ljudi i životinja.
Potential disruption due to thunderstorms
Issued: 12:06 AM Aug. 13, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina Rizik od udara groma, opasnost za život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od iniciranja pojave vatre, problemi u telekomunikacijama. Mogući problemi u transportu električne energije zbog udara groma. Moguća je lokalna pojava intezivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini.
Local Radar
Local Radar ImageLocal Severe Image