44.44 °N, 20.69 °E

Mladenovac, Stari Grad, Serbia Severe Weather Alertstar_ratehome

icon76 °F Belgrade Nikola Tesla Airport Station|Report|Change

Active Weather Alerts

Potential disruption due to extreme high temperatures
Issued: 12:06 AM Jun. 27, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Maksimalna temperatura ≥ 32°C Nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate, naročito ako ovi uslovi potraju nekoliko uzastopnih dana. Povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih i drugih požara.
Potential disruption due to extreme high temperatures
Issued: 12:06 AM Jun. 27, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Maksimalna temperatura ≥ 32°C Nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate, naročito ako ovi uslovi potraju nekoliko uzastopnih dana. Povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih i drugih požara.
Disruption due to extreme high temperatures
Issued: 12:06 AM Jun. 27, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Maksimalna temperatura ≥ 35°C Veoma opasna vremenska situacija, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su hronični bolesniki, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate. Ugrožene su i životinje. Veoma povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih ili drugih požara. Nepovoljni uslovi za snabdevanje električnom energijom. Problemi u saobraćaju.
Local Radar
Local Radar ImageLocal Severe Image