44.53 °N, 19.23 °E

Loznica, Mačva, Serbia Severe Weather Alertstar_ratehome

icon69 °F Tuzla International Airport Station|Report|Change

Active Weather Alerts

Potential disruption due to thunderstorms
Issued: 8:13 AM Aug. 1, 2021 – EUMETNET - MeteoAlarm
Lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina Rizik od udara groma, opasnost za život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od iniciranja pojave vatre, problemi u telekomunikacijama. Mogući problemi u transportu električne energije zbog udara groma. Moguća je lokalna pojava intezivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini.
Local Radar
Local Radar ImageLocal Severe Image