Elev 330 ft, 44.09 °N, 21.44 °E

Despotovac, Pomoravlje District, Serbia Severe Weather Alertstar_ratehome

icon34 °F Paraćin Station|Report|Change

Active Weather Alerts

Potential disruption due to wind
Issued: 8:13 AM Jan. 31, 2023 – EUMETNET - MeteoAlarm
Udari vetra ≥ 17 m/s (≥60km/h) Moguće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, problemi u transportu i saobraćaju (zanošenje automobila na putevima), štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću ( lomljenje manjih i tanjih grana), problemi u građevinarstvu - naročitu u radu sa kranovima, indirektna opasnost od povređivanja ljudi i životinja, otežava već tešku situaciju ( šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spašavanja). Uticaji se odnose na dobro i redovno održavane objekte tvrde građe, zdravo drveće i slično.
Potential disruption due to snow and ice
Issued: 8:13 AM Jan. 31, 2023 – EUMETNET - MeteoAlarm
Poledica ili zaledjivanje mokrih površina Problemi u saobraćaju i transportu (poledica na putevima). Nepovoljan uticaj zaleđivanja na dalekovode (vodovi za prenos električne energije), električnu železnicu, žičare, TV tornjeve i druge antenske stubove.
Local Radar
Local Radar ImageLocal Severe Image