Elev 96 ft, 59.05 °N, 9.7 °E

Stathelle, Vestfold, Norway Severe Weather Alertstar_ratehome

icon65 °F Stathelle Station|Report|Change

Active Weather Alerts

Disruption due to forest fire
Issued: 12:06 AM May. 16, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Lokalt stor gress- og skogbrannfare til det kommer nedbør av betydning.     Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt. Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.
Local Radar
Local Radar ImageLocal Severe Image