45.07 °N, 16.38 °E

Dvor, Sisak-Moslavina, Croatia Severe Weather Alertstar_ratehome

icon83 °F Banja Luka International Airport Station|Report|Change

Active Weather Alerts

Disruption due to extreme high temperatures
Issued: 9:06 AM Jun. 26, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Toplinski val! maksimalna temperatura > 35 °C; minimalna temperatura > 20 °C BUDITE SPREMNI na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi.
Potential disruption due to extreme high temperatures
Issued: 9:06 AM Jun. 26, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Toplinski val! maksimalna temperatura > 35 °C BUDITE NA OPREZU zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece.
Potential disruption due to extreme high temperatures
Issued: 9:06 AM Jun. 26, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Toplinski val! maksimalna temperatura > 35 °C BUDITE NA OPREZU zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece.
Local Radar
Local Radar ImageLocal Severe Image