43.68 °N, 18.39 °E

Trnovo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Severe Weather Alertstar_ratehome

icon87 °F Sarajevo International Airport Station|Report|Change

Active Weather Alerts

Potential disruption due to extreme high temperatures
Issued: 6:48 AM Jul. 25, 2021 – EUMETNET - MeteoAlarm
Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 35°C. Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su  zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.
Local Radar
Local Radar ImageLocal Severe Image