44.87 °N, 17.66 °E

Prnjavor Municipality, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina Severe Weather Alertstar_ratehome

icon94 °F Banja Luka International Airport Station|Report|Change

Active Weather Alerts

Disruption due to extreme high temperatures
Issued: 12:06 AM Jun. 27, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Maksimalna temperatura vazduha od 34°C do 37°C Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama,  na primjer starije i vrlo mlade osobe. Slušajte i djelovati na savjet iz vlasti. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa.
Potential disruption due to extreme high temperatures
Issued: 12:06 AM Jun. 27, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Maksimalna temperatura vazduha od 32°C do 35°C Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su  zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.
Disruption due to extreme high temperatures
Issued: 12:06 AM Jun. 27, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Maksimalna temperatura vazduha od 34°C do 37°C Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama,  na primjer starije i vrlo mlade osobe. Slušajte i djelovati na savjet iz vlasti. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa.
Local Radar
Local Radar ImageLocal Severe Image