42.92 °N, 17.62 °E

Neum, Herzegovina-Neretva, Bosnia and Herzegovina Severe Weather Alertstar_ratehome

icon61 °F Mostar International Airport Station|Report|Change

Active Weather Alerts

Potential disruption due to rain
Issued: 12:06 AM Sep. 26, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Očekivana količina padavina između 30 i 50, lokalno do 70 l/m2. Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.
Potential disruption due to rain
Issued: 12:06 AM Sep. 26, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Očekivana količina padavina od 20 do 30, lokalno do 40 l/m2. Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.
Potential disruption due to wind
Issued: 12:06 AM Sep. 26, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Povremeni udari vjetra između 40 i 60 km/h. Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar.
Disruption due to rain
Issued: 12:06 AM Sep. 26, 2022 – EUMETNET - MeteoAlarm
Očekivana količina padavina između 30 i 70 l/m2. Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.
Local Radar
Local Radar ImageLocal Severe Image