43.95 °N, 18.08 °E

Kiseljak, Central Bosnia, Bosnia and Herzegovina Severe Weather Alertstar_ratehome

icon78 °F Sarajevo International Airport Station|Report|Change

Active Weather Alerts

Potential disruption due to extreme high temperatures
Issued: 12:06 AM Aug. 2, 2021 – EUMETNET - MeteoAlarm
Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 34°C. Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su  zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.
Local Radar
Local Radar ImageLocal Severe Image