42.37 °N, 22.08 °E

Trgovište, Pčinja, Serbia Severe Weather Alertstar_ratehome

icon63 °F Skopje Alexander the Great Airport Station|Report|Change

Active Weather Alerts

Potential disruption due to extreme high temperatures
Issued: 11:13 AM Jun. 19, 2021 – EUMETNET - MeteoAlarm
Maksimalna temperatura ≥ 32°C Nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate, naročito ako ovi uslovi potraju nekoliko uzastopnih dana. Povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih i drugih požara.
Potential disruption due to thunderstorms
Issued: 11:13 AM Jun. 19, 2021 – EUMETNET - MeteoAlarm
Lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina Rizik od udara groma, opasnost za život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od iniciranja pojave vatre, problemi u telekomunikacijama. Mogući problemi u transportu električne energije zbog udara groma. Moguća je lokalna pojava intezivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini.
Local Radar
Local Radar ImageLocal Severe Image