Privacybeleid

Dank u voor het gebruikmaken van onze diensten. Dit privacybeleid is van kracht met ingang van 25 mei 2018. De vorige versie van deze Verklaring is hier beschikbaar.

TWC Product and Technology, LLC, an IBM Company, de leverancier van de Weather Underground service, (soms ook "wij" of "ons") heeft zich verplicht tot het beschermen van uw privacy. Dit Privacybeleid is belangrijk, en we raden u aan om het zorgvuldig door te lezen.

In dit Privacybeleid maken we bekend hoe wij te werk gaan bij het verzamelen, gebruiken en delen van informatie die we vergaren met betrekking tot uw werkzaamheden met (1) de websites van wunderground.com ®, wxquickie.com, weatherquickie.com en wundermap.com (de "Sites"), (2) de mobiele applicaties van Wunderground ® en WunderStation, en (3) onze andere softwareapplicaties, mobiele applicaties en andere websites en services die verwijzen of links bevatten naar dit Privacybeleid (samen de "Services"). Websites, mobiele applicaties of andere services die naar een ander privacybeleid verwijzen, vormen geen onderdeel van de Services. Dit Privacybeleid beschrijft tevens de keuzen die u hebt met betrekking tot ons gebruik van de informatie en uw mogelijkheden om deze informatie in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Krachtens de toepasselijke wetgeving geldt dat u, door de Services te gebruiken, instemt met de bepalingen van dit Privacybeleid en met het verzamelen, gebruiken en delen van gegevens zoals dat hierin wordt beschreven. Waar dit onder de toepasselijke wetgeving verplicht is, kunnen we u op een andere manier om toestemming vragen, bijvoorbeeld door u te vragen op een knop te klikken of een instelling te wijzigen. Waar we dat doen, bieden we u ook de mogelijkheid om uw toestemming weer in te trekken.

 1. Waarom wij Persoonsgegevens en andere informatie verzamelen en gebruiken
 2. Technologie voor gegevensverzameling en keuze van de consument
 3. Hoe we uw informatie delen met of bekendmaken aan partners
 4. Andere privacybeperkingen
 5. Bewaartermijn
 6. Rechten inzake gegevens
 7. Inzendingen en privacy van minderjarigen
 8. Internationale overdracht
 9. Ons streven naar beveiliging
 10. Wijzigingen in het Privacybeleid
 11. Contact met ons opnemen
 12. Algemene verordening gegevensbescherming
 1. Waarom wij Persoonsgegevens en andere informatie verzamelen en gebruiken

  Om onze Services te kunnen laten functioneren en u op een zo prettig mogelijke manier met de Services te laten werken, is het mogelijk dat we informatie verzamelen en gebruiken waarvan een deel in uw land als persoonsgegevens kan worden beschouwd. Wees u ervan bewust dat u ervoor kunt kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken. In dat geval is de kans echter groot dat u niet het volledige scala van Services van ons kunt ontvangen. We verzamelen op de volgende manieren informatie:

  1. Gebruikersaccount en registratie bij Weather Station. Als u ervoor kiest om een gebruikersaccount te registreren, is het noodzakelijk dat u uw e-mailadres opgeeft. Het is ook mogelijk om een weerstation of webcam te registreren onder vermelding van uw naam en de locatie van het station. Indien wij in staat zijn om aan de hand van die informatie, eventueel in combinatie met andere informatie, uw identiteit als persoon vast te stellen, behandelen we die informatie als persoonsgegevens.

   We kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om u binnen de Services een persoonlijke behandeling aan te bieden; om onze producten en de Services te analyseren, te verbeteren en te finetunen; en voor enig ander wettelijk toegestaan doel dat strookt met dit Privacybeleid en met de toestemmingen die u ons hebt verleend.

  2. Informatie die door u wordt verstrekt. U kunt er ook voor kiezen ons informatie te verstrekken, waarvan een deel persoonlijke gegevens kan zijn, als u op de volgende manieren interactief met de Services werkt:

   • Bij het invullen van een enquête – u kunt ons een e-mailadres geven zodat we contact met u kunnen opnemen over uw antwoorden in de enquête;
   • Bij het deelnemen aan een wedstrijd, prijsvraag of andere promotie — u kunt bijvoorbeeld uw telefoonnummer en adres opgeven, waarbij we mogelijk wettelijk verplicht zijn deze informatie bekend te maken als u wint;
   • Bij het verzenden van een e-mailbericht of het invullen van een formulier voor het aanvragen van aanvullende informatie – u zou ons bijvoorbeeld een vraag kunnen mailen, waarna wij uw e-mailadres gebruiken om uw vraag te beantwoorden;
   • Bij het inzenden van commentaar, het geven van feedback, of het opsturen van een foto of video — als u bijvoorbeeld een interessante weersituatie hebt meegemaakt, kunt u ons een foto sturen die we dan wellicht in onze Services posten, zodat anderen ervan kunnen genieten;
   • Bij het melden van weersituaties of andere omstandigheden – u kunt ons bijvoorbeeld laten weten dat het weer in uw regio koud en regenachtig is, waarna wij die informatie zouden kunnen koppelen aan uw account;
   • Bij het werken met interactieve advertenties – wij ontvangen de informatie die u verstrekt wanneer u mondeling of schriftelijk vragen stelt of commentaar levert via de interactieve advertenties die in de Services of op externe platforms zijn geplaatst; en we kunnen die informatie delen met onze Ad Partners; en
   • Bij het aanpassen van de Services - u kunt bijvoorbeeld een thuislocatie instellen zodat u telkens als u de Services bezoekt, automatisch het weer voor die thuislocatie te zien krijgt.
  3. Automatische verzameling. We verzamelen daarnaast bepaalde gegevens op geautomatiseerde wijze. Bepaalde gegevens die we op geautomatiseerde wijze verzamelen, kunnen, op zichzelf of in combinatie met andere gegevens, persoonsgegevens zijn. We verzamelen bijvoorbeeld het volgende:

   • Informatie over het device dat u gebruikt en de mogelijkheden ervan
   • Informatie over het besturingssysteem van uw device
   • Informatie over uw browser
   • Informatie over de manier waarop u de Services gebruikt
   • Uw activiteiten op de Services
   • IP-adres
   • Advertising-ID's
   • Internet- of mobiel-internetprovider
   • Type browser
   • Browser-ID
   • Verwijzende URL

   Deze informatie helpt ons om de manier waarop gebruikers de Services gebruiken te begrijpen, te analyseren en te meten; de werking van de Services te beheren; advertenties te leveren en de effectiviteit ervan te meten; een diagnose van problemen te maken; terugkerende gebruikers te herkennen en uw toegang en gebruik van de Services te faciliteren.

  4. Locatiegegevens. Wij, onze serviceproviders en onze Ad en Analytics Partners (zie Artikel 2 voor meer informatie) verzamelen mogelijkerwijs locatiegegevens via de Services. De locatiegegevens die we verzamelen, delen we wellicht met derden, zoals aangegeven in Artikel 3.

   We verzamelen locatiegegevens om u services op basis van uw locatie te kunnen verlenen (bijvoorbeeld waarschuwingen voor slecht weer en andere weergegevens via onze mobiele applicaties), om advertenties te leveren die relevant zijn voor uw geografische locatie en om analyses uit te voeren ter verbetering van de Services. De manieren waarop we locatiegegevens verzamelen en de soorten locatiegegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de devices die u gebruikt voor het benaderen van de Services en van de instellingen van die devices.

   Als u de Services via de website benadert, detecteren we wellicht uw algemene locatie zodat we automatisch het weer voor uw algemene regio kunnen laten zien. Afhankelijk van het type browser en de configuratie ervan is het mogelijk dat de browser een bericht geeft dat de website uw specifieke locatiegegevens wil verzamelen en wordt u hiervoor om toestemming gevraagd. Als u hiervoor geen toestemming geeft, of als de browser dit niet toelaat, worden alleen uw algemene locatiegegevens verzameld; deze worden dan mogelijk lokaal opgeslagen op uw device. Als het ons niet lukt om locatiegegevens van uw device te verkrijgen, kunt u handmatig een locatie invoeren (bijvoorbeeld een stad, postcode en land). Als u er op mobiel internet voor kiest om uw locatiegegevens niet met ons te delen ("opt out"), kan het zijn dat u content blijft ontvangen die betrekking heeft op de stad die u in de zoekbalk hebt ingevoerd (d.w.z. de contextuele naam van de stad).

   Als u de Services benadert vanaf uw mobiele device, verzamelen we wellicht rechtstreeks exacte gegevens over uw geografische locatie en andere sensorgegevens, via GPS (Global Positioning System), via informatie over het mobiele netwerk en via andere op locatie gebaseerde functies. Of we die gegevens verzamelen, hangt af van de instellingen van de applicatie en het besturingssysteem. Afhankelijk van het besturingssysteem van uw mobiele device ontvangen we in het algemeen de lengte- en breedtegraad van uw mobiele device, en daarnaast de datum en tijd en gegevens van bepaalde sensors, zoals de hoogtemeter. De precisie van de lengte- en breedtegraad varieert echter enorm en wordt bepaald door diverse factoren die afhankelijk zijn van het device, het besturingssysteem of de mobiel-internetprovider.

   Als u een van de mobiele applicaties van The Weather Channel toestemming geeft om rechtstreeks gegevens te verzamelen terwijl die mobiele applicaties op de achtergrond draaien, schakelt u daarmee het continu verzamelen van locatiegegevens in. Hierdoor maakt u het voor ons mogelijk om u te waarschuwen voor slecht weer in de regio waar u zich bevindt. We gebruiken deze locatiegegevens ook voor het uitvoeren van analyses en het verbeteren van de Services.

   U kunt het rechtstreeks verzamelen van locatiegegevens (of, bij sommige besturingssystemen, het continu verzamelen van locatiegegevens) uitzetten via de instellingen van uw device of door de mobiele applicatie van the Weather Channel van uw device te verwijderen. Als u op locatie gebaseerde services uitzet, is het mogelijk dat u waarschuwingen blijft ontvangen voor locaties die u binnen de Services geselecteerd hebt.

  5. Waarschuwingen en notificaties. Bepaalde Services bieden de mogelijkheid om push-notificaties of e-mails met weer-gerelateerde updates te ontvangen. Om deze Services te kunnen verlenen, moeten we mogelijk uw e-mailadres hebben en informatie over uw device en mobiele provider verzamelen, naast de postcode of het geografische gebied waarop de waarschuwing, update of notificatie betrekking heeft. Als u dergelijke notificaties niet meer wenst te ontvangen, kunt u dat aangeven door ze uit te zetten in de alert-instellingen van uw gebruikersaccount. U kunt zich ook uitschrijven via de instellingen van uw mobiele device of de specifieke Service waarvoor u zich hebt geregistreerd, of door de applicatie te verwijderen.

  6. Informatie van sociale-medianetwerken, Ad Partners en andere derden. Mogelijk verzamelen we informatie over u of uw gebruik van de Services via onze leveranciers en andere derden, zoals leveranciers van analyseservices of adverteerders, mits dergelijke derden een juridische basis hebben om dergelijke informatie te delen. We kunnen de informatie die u ons hebt verstrekt en de informatie die we automatisch verzamelen, combineren met informatie uit openbare bronnen of informatie van derden. Als u de Services benadert via sociale-medianetwerken en andere platforms van derden, geeft u ons daarmee toestemming om dergelijke informatie en content te verzamelen, op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als wij informatie uit andere bronnen combineren met, of koppelen aan persoonsgegevens die we via de Services verzamelen, behandelen we de gecombineerde informatie als persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

  7. Speciale opmerking over het inzenden van content. De Services kunnen van tijd tot tijd ruimtes aanbieden waarin u of andere gebruikers informatie, foto's, video's, afbeeldingen, creatieve suggesties, ideeën, opmerkingen, concepten, informatie, beoordelingen of ander materiaal kunnen posten op, of anderszins kunnen inzenden naar, de Service (gezamenlijk "Inzendingen"). Alle informatie over geografische locaties, alle tags en alle andere metagegevens in Inzendingen kunnen openbaar beschikbaar worden. Alle informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, in uw Inzendingen kan door anderen worden gelezen, verzameld of gebruikt. Wij kunnen geen zeggenschap uitoefenen over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de wijze waarop anderen de in Inzendingen vervatte informatie gebruiken

  8. Grondslag voor verwerking. Het feit dat wij uw persoonsgegevens verwerken om u de Services te verlenen, is gewoonlijk gebaseerd op een van de volgende grondslagen voor verwerking: (i) omdat u ons uw specifieke, op informatie berustende, vrije en ondubbelzinnige toestemming hebt verleend, (ii) omdat we uw persoonsgegevens moeten verwerken teneinde u de Services of een bepaald aspect van de Services te kunnen verlenen; dat wil zeggen, omdat we niet aan uw aanvraag kunnen voldoen zonder de desbetreffende verwerking uit te voeren, of (iii) omdat de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van de door ons of een derde nagestreefde rechtmatige belangen en dergelijke rechtmatige belangen niet ondergeschikt zijn aan uw privacy en aanverwante rechten als individu. Tot onze rechtmatige belangen behoort het leveren van toonaangevende, met het weer samenhangende producten en services, waaronder de Services.

 2. Technologie voor gegevensverzameling en keuze van de consument

  Wij, en andere derden die namens ons of onze partners handelen, gebruiken diverse technologieën die ons helpen de activiteiten van onze Services aan te sturen en het gebruiksgedrag te volgen. Op basis daarvan kunnen we informatie op maat aanbieden, kunnen we advertenties persoonlijker en uw bezoek betekenisvoller maken, en kunnen we iedereen overal kosteloos nauwkeurige weersverwachtingen aanbieden. Wij houden ons aan de zelfregulerende beginselen van de Digital Advertising Alliance ("DAA") en de European Interactive Digital Advertising Alliance ("EDAA").

  We werken samen met een breed spectrum aan adverteerders, advertentienetwerken en advertentieservers ("Ad Partners") die verschillende technologieën gebruiken voor het verzamelen van gegevens over uw gebruik van de Services (bijvoorbeeld content die u hebt bekeken of advertenties waarop u hebt geklikt), om relevante advertenties aan te bieden. Binnen de Services op internet of in onze mobiele applicaties kunnen Ad Partners gebruikmaken van diverse technologieën met als doel (naast andere doeleinden): het volgen van de manier waarop de Services worden gebruikt, welke pagina's en content er door de gebruikers worden gebruikt en met welke sites of mobiele applicaties zij werken nadat ze Services hebben verlaten; het koppelen van de devices van gebruikers; en het aanbieden van relevantere advertenties binnen de Services of op andere websites of mobiele applicaties die u bezoekt. Meer informatie over dit type advertenties is beschikbaar op de website van Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org.

  Daarnaast hebben we contracten gesloten met bepaalde derden die, met behulp van bepaalde technologieën voor het verzamelen van gegevens, het gebruik van de Services volgen en analyseren en gegevens daarover aanleveren ten behoeve van het analyseren en optimaliseren van de performance van de Services ("Analytics Partners").

  Informatie die we verzamelen via de in dit artikel beschreven technologieën voor het verzamelen van gegevens, kan worden gekoppeld aan andere informatie over u, zoals uw locatie, en kan wellicht worden aangemerkt als persoonsgegevens. We gebruiken de in dit artikel beschreven technologieën, afzonderlijk of in combinatie, om het gedrag van gebruikers beter te begrijpen, om gerichte advertenties te plaatsen en de effectiviteit ervan te meten, om de oorzaak van problemen op te sporen, om terugkerende bezoekers te herkennen en om uw toegang tot, en uw gebruik van, de Services te faciliteren.

  1. Gebruik van cookies, webbeacons en informatie die door andere technologieën is opgeslagen

   Derden kunnen via onze Services cookies en andere technologieën gebruiken ter ondersteuning van het aanbieden van persoonsgerichte advertenties op websites en online services van derden. Onder meer de volgende technologieën worden door ons en derden gebruikt op internet:

   • Cookies: Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten en die naar uw computer of mobiele device worden gedownload wanneer u een website bezoekt; ze worden opgeslagen in uw browser. Vervolgens worden de cookies, bij elk volgend bezoek aan die website of aan een andere website die deze cookies herkent, teruggestuurd naar de oorspronkelijke website. Sommige cookies op onze Services verzamelen IP- en MAC-adressen; in bepaalde rechtsgebieden worden dergelijke adressen beschouwd als persoonsgegevens. Cookies zijn nuttig omdat ze het voor een website mogelijk maken het device van een gebruiker te herkennen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.allaboutcookies.org/. De cookies die op deze website worden gebruikt, kunnen als volgt worden gecategoriseerd:

    • Categorie 1: Strikt noodzakelijke cookies

     Deze cookies zijn noodzakelijk om u in staat te stellen de Services en de functies ervan te gebruiken.

    • Categorie 2: Performancecookies

     Deze cookies verzamelen informatie over die manier waarop u de Services gebruikt (bijvoorbeeld naar welke pagina's u het vaakst gaat, en of u foutberichten ontvangt). In het algemeen verzamelen deze cookies geen informatie op basis waarvan uw identiteit rechtstreeks kan worden vastgesteld. Bepaalde cookies kunnen echter GeoIP- of andere ID's verzamelen; deze gegevens worden in bepaalde rechtsgebieden beschouwd als persoonsgegevens.

    • Categorie 3: Functionaliteitscookies

     Deze cookies maken het voor de Services mogelijk om de door u gemaakte keuzen te onthouden (bijvoorbeeld uw taal of de regio waar u zich bevindt) en om geavanceerde functies te verstrekken (bijvoorbeeld de lokale weersituatie of filenieuws). Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor het onthouden van wijzigingen die u hebt aangebracht om de Services aan te passen aan uw wensen.

    • Categorie 4: Targetingcookies

     Deze cookies verzamelen verschillende stukjes informatie over uw browsegedrag. Ze worden meestal niet geplaatst door website-operators, maar door advertentienetwerken. Ze verzamelen gaandeweg informatie over uw interactie met de Services en met websites en online services van derden. Deze informatie kan met andere organisaties, zoals adverteerders, worden gedeeld om u advertenties te kunnen aanbieden die relevanter voor u zijn op basis van uw veronderstelde interesses.

    • Categorie 5: Sociaal-netwerkcookies

     Deze cookies worden in het algemeen gegenereerd door knoppen van het type "delen". Hiermee kunnen gebruikers van sociale netwerken content en andere functies delen, bijvoorbeeld door het publiceren van commentaar.

   • Webbeacons: Op bepaalde pagina's in de Services bevinden zich webbeacons. Met webbeacons kunnen derden informatie verkrijgen, bijvoorbeeld het IP-adres van de computer die de pagina heeft bezocht waarop het webbeacon aanwezig is, de URL van de pagina waarop het webbeacon aanwezig is, de tijd waarop die pagina is bekeken, het type browser dat is gebruikt om die pagina te bekijken, en de informatie in cookies die door de derde zijn verzonden.

   • Webopslag: We maken gebruik van lokale opslag, bijvoorbeeld HTML5 localStorage en indexedDB, om de gebruikerservaring te verbeteren door bijvoorbeeld uw gebruikersvoorkeuren en instellingen (bijv. volume/mute) met betrekking tot geanimeerde content op de Services op te slaan. Lokale opslag lijkt op browsercookies, maar met lokale opslag kunnen er gegevens worden opgeslagen die complexer zijn dan eenvoudige tekst. Op zichzelf kan lokale opslag niets doen met de gegevens die op uw device opgeslagen zijn.

  2. Gebruik van advertising-ID's

   Wij en onze Ad Partners verzamelen mogelijkerwijs informatie over het gebruik van, en de bewegingen van een gebruiker binnen, mobiele applicaties, met het doel gepersonaliseerde reclame te ondersteunen of aan te bieden. Voor dit doel maken we gebruik van advertising-ID's. Een advertising-ID is een willekeurig gegenereerde alfanumerieke code die aan het device van een gebruiker wordt gekoppeld ter ondersteuning van advertising services. Deze ID's, die door gebruikers gereset kunnen worden, hebben onder verschillende besturingssystemen verschillende namen – Google Advertising ID (GAID) op Android-devices en Identifiers for Advertisers (IDFA) onder iOS. Advertising-ID's vormen voor adverteerders een manier om het device van een gebruiker te herkennen zonder gebruik te hoeven maken van een permanent device-ID, zoals een serienummer.

  3. Uw keuzen met betrekking tot cookies, advertising-ID's en andere technologieën van adverteerders, advertentienetwerken en advertentieservers

   Dit privacybeleid is niet van toepassing op de activiteiten van onze Ad Partners en wij hebben geen zeggenschap over de technologieën van onze Ad Partners. We verstrekken links naar meer informatie over onze goedgekeurde partners en naar mogelijk beschikbare opt-out-pagina's. Deze links vindt u hier (voor Ad Partners) en hier (voor Analytics Partners). Meer informatie over opt-outs die verband houden met internet en opt-outs die verband houden met mobiele applicaties vindt u respectievelijk in de Artikelen 3.D en 3.E.

   De hierboven beschreven opt-outs zijn specifiek voor bepaalde devices en browsers en werken wellicht niet op alle devices. Als u een opt-out gebruikt op uw mobiele device, blijft u dus misschien nog steeds gepersonaliseerde advertenties ontvangen op uw desktopcomputer of andere devices. Als u voor opt-out kiest via een van de websites van onze Ad Partners, krijgt u wellicht nog steeds advertenties te zien, maar deze zijn dan niet meer gebaseerd op uw interesses.

   U kunt via opt-out ook aangeven dat u niet wilt dat er in de toekomst nog gegevens worden verzameld via de Services, namelijk door de instellingen op uw device aan te passen, door het gebruik van de Service op internet te staken of door de desbetreffende mobiele applicatie te verwijderen.

  4. Opt-outs met betrekking tot internet

   Voor meer informatie over de technologieën van onze Ad Partners, over de manier waarop zij omgaan met de informatie die door de technologieën op de Services is verzameld en over uw mogelijkheden om de door Ad Partners op de Services geplaatste cookies niet te accepteren, kunt u een bezoek brengen aan de opt-out-pagina van de DAA, de opt-out-pagina van de Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC), of een van de land-specifieke opt-out-pagina's van de EDAA. In bepaalde rechtsgebieden kunt u zich via opt-out ook afmelden van aanvullende advertentienetwerken van derden, door naar de website van Network Advertising Initiative te gaan.

   Wellicht is het mogelijk om uw cookies en lokale opslag te beheren via uw browser, bijvoorbeeld Internet Explorer, Chrome, Firefox of Safari. Aangezien elke browser verschillend is, raden we u aan de "Help"-functie van uw gebruiker te raadplegen voor informatie over het blokkeren van cookies, over het ontvangen van notificaties voor nieuwe cookies en over de manier waarop u reeds aanwezige cookies kunt uitschakelen. Houd er echter rekening mee dat het zonder bepaalde cookies wellicht niet mogelijk is om alle Services ten volle te benutten, en dat sommige delen van de Services zonder dergelijke cookies wellicht niet correct werken. Voor meer informatie over het beheren van cookies kunt u terecht op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

  5. Opt-outs met betrekking tot mobiele applicaties

   Onder Android en iOS kunt u via de instellingen van uw device aangeven dat u zich wilt afmelden (opt-out) van gepersonaliseerde advertenties. Houd er rekening mee dat dergelijke opt-outs ervoor zorgen dat de gepersonaliseerde advertenties van alle providers in al uw apps worden uitgeschakeld, en dus niet alleen in ónze mobiele applicatie.

   • Gebruikers van Android (versie 2.3 en hoger): "Afmelden voor personalisatie van advertenties" door de instructies te volgen die Google hier verstrekt: Google Play Help.
   • Gebruikers van iOS (versie 6 en hoger): "Beperk reclametracking" door de instructies te volgen die Apple hier verstrekt: Apple Support Center.

   De DAA biedt AppChoices aan: een afzonderlijke keuzetool waarmee gebruikers zeggenschap kunnen uitoefenen over de manier waarop er via mobiele applicaties gegevens worden verzameld en gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties en vergelijkbare doeleinden. Om uw keuzes van kracht te laten worden voor de deelnemende bedrijven, kunt u de applicatie AppChoices van de DAA installeren op uw mobiele device. Ga hierheen voor meer informatie over de tool AppChoices van de DAA.

 3. Hoe we uw informatie delen met of bekendmaken aan partners

  Mogelijk genereren en onderhouden we informatie op basis van gegevens die in de Service zijn verzameld, in een indeling die u of andere personen niet identificeerbaar maakt. Dergelijke informatie kan door ons worden gebruikt of gedeeld. Zo kunnen we bijvoorbeeld persoonsgegevens analyseren voor het genereren van samengevoegde of statistische gegevens. Noch samengevoegde, noch statistische gegevens zijn persoonsgegevens. Samengevoegde gegevens zijn weliswaar geen gegevens op individueel niveau, maar er kan niet worden gegarandeerd dat ze geanonimiseerd zijn. Daarnaast kunnen we de via de Services verzamelde informatie op de volgende manieren delen:

  1. Derde-Partij Serviceproviders. Nadat uw persoonsgegevens via de Services zijn verzameld, kunnen ze worden gedeeld met bepaalde derden die ons assisteren bij onze zakelijke activiteiten, bij het verlenen van de Services, bij onze marketing- of reclamecampagnes of bij het aan u leveren van de functies en functionaliteit die u hebt aangevraagd ("Derde-Partij Serviceproviders"). Tot deze Derde-Partij Serviceproviders behoren onder meer ondernemingen die onze advertentieprogramma's ondersteunen, die gegevensopslag verzorgen, die klantenservice ondersteunen, die ons helpen bij publieksonderzoek en productontwikkeling, en die (de levering van) materialen aan u faciliteren via e-mail, andere elektronische communicatieplatforms of gewone post. Mogelijk verstrekken we ook persoonsgegevens aan derde-partij leveranciers van kaartservices, zodat zij u landkaarten voor de Services kunnen leveren. Derde-Partij Serviceproviders mogen de persoonsgegevens die we aan hen verstrekken uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de service die ze voor ons verlenen. Al dergelijke Derde-Partij Serviceproviders zijn door ons contractueel gebonden aan het bewaren van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.

  2. Bedrijven die promoties, producten of services aanbieden. Wij kunnen locatiegegevens, advertising-ID's, IP-adressen en samengevoegde gebruiksstatistieken voor de Services delen met adverteerders.

   Af en toe bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden ("opt in") voor promoties, producten of services van derde-partij sponsors. Met uw toestemming sturen we u dan van tijd tot tijd een e-mail met aanbiedingen en promoties van onze derde-partij sponsors, geselecteerd op basis van uw interesses. In dit geval delen we uw informatie niet met die derde-partij sponsors – wij verzenden de e-mails voor hen. U krijgt altijd de gelegenheid om aan te geven dat u in de toekomst geen aanbiedingen meer wenst te ontvangen, namelijk door de in elk van onze e-mails aanwezige link Unsubscribe (of Uitschrijven, Afmelden etc.) te volgen. In andere gevallen bieden we u de mogelijkheid om via de Services rechtstreeks producten en services van specifiek aangegeven derden te ontvangen. In die gevallen moet u uitdrukkelijk toestemming geven voor de ontvangst van elke aanbieding. Wanneer u uitdrukkelijk instemt met de ontvangst van aanbiedingen van bepaalde derden, wordt uw informatie met die specifieke derden gedeeld om hen in staat te stellen de door u aangevraagde aanbieding aan u te leveren. We zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop dergelijke derden informatie verzamelen, en alle verstrekte informatie is onderworpen aan het privacybeleid van de desbetreffende derden. Het is raadzaam om het privacybeleid van deze derden door te nemen alvorens hen persoonsgegevens te verstrekken.

  3. Andere websites, andere services, plugins en links. Net als veel websites op internet en andere via internet verleende services, kunnen er in de Services links aanwezig zijn naar webpagina's op websites of services die door verscheidene andere entiteiten worden onderhouden. In bepaalde gevallen kunt u navigeren naar pagina's op andere websites die zijn ingekaderd met elementen van de Services, bijvoorbeeld in de header of footer. In dergelijke gevallen geeft de URL aan welke site u bezoekt. In andere gevallen, zoals bij advertenties, maakt u verbinding met een andere site of service wanneer u op deze elementen (click-to-call, click-to-text en click-to-e-mail) klikt of wanneer u deze elementen anderszins activeert. Deze andere sites en services zijn niet gebonden aan ons privacybeleid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop zij informatie verzamelen. Het privacybeleid van andere organisaties kan afwijken van het onze, bijvoorbeeld met betrekking tot het beveiligingsniveau, het gebruik van cookies en het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van persoonsgegevens.

   Bepaalde Services maken het voor gebruikers mogelijk om via een interface met andere websites of services te werken. Zo kan er met behulp van plugins bijvoorbeeld een verbinding tot stand worden gebracht tussen de Services en bepaalde derde-partij services die herkenbaar zijn aan hun logo (zoals sociale-mediaplatforms). U blijft bij dergelijke andere sites en services ingelogd totdat u uitlogt. Wanneer u doorwerkt met deze interfaces, geeft u de Services toegang tot bepaalde informatie over u op die andere sites en services. Uw gebruik van die andere sites en services is onderworpen aan het privacybeleid van die sites en services, en niet aan dit Privacybeleid.

   Bepaalde Services kunnen zijn geïntegreerd met, en kunnen bepaalde informatie, op basis waarvan uw identiteit naar redelijkheid niet kan worden vastgesteld, delen met derde-partij services die u mogelijkerwijs wilt gebruiken om te bepalen of de services of aanbiedingen zinvol voor u zijn en beschikbaar zijn in uw regio. Bijvoorbeeld, als het op uw locatie regent, kunnen we u tools aanbieden waarmee u een taxi kunt bestellen of een maaltijd kunt laten bezorgen; als u de weersvoorspelling op een vakantiebestemming bekijkt, kunnen we u tools aanbieden waarmee u een vlucht of een hotel kunt boeken. Als u van de service wilt profiteren, kunt u ervoor kiezen om daartoe aanvullende informatie te delen. Wij hebben geen zeggenschap over de wijze waarop derden met gegevens omgaan; de wijze waarop zij de informatie verzamelen, gebruiken en delen is onderworpen aan hun eigen privacybeleid.

   Bepaalde Services maken gebruik van besturingssystemen, platforms, communicatieservices, devices en software-elementen van derden (bijvoorbeeld besturingssystemen voor mobiele devices, wireless services, mobiele telefoons en tablets), en bepaalde Services worden verleend door derde-partij distributeurs, devicefabrikanten, device-operators, platformoperators en telecombedrijven. Wij hebben geen zeggenschap over deze derde-partij entiteiten, producten en services en de mogelijkheid bestaat dat zij informatie over u verzamelen, gebruiken, verwerken, verzenden en bekendmaken. Aangezien wij geen zeggenschap hebben over de wijze waarop deze derden omgaan met gegevens, raden we u aan om hun privacybeleid, gebruiksvoorwaarden en licentie-overeenkomsten door te nemen (voor zover aanwezig).

  4. Ad Partners. Mogelijkerwijs delen wij informatie die we verzamelen met Ad Partners zodat zij relevante content of advertenties op hun websites, in hun apps, of op de websites of in de apps van derden kunnen plaatsen, en zodat zij analyses kunnen uitvoeren of melding kunnen maken van content of advertenties die de gebruikers te zien krijgen of waar ze interactief mee werken. Ad Partners kunnen ook informatie verzamelen, of wij kunnen ook informatie aan Ad Partners verstrekken, via de in Artikel 2 besproken technologieën of via interactieve advertenties. De informatie kan gegevens bevatten over de manier waarop gebruikers interacteren met de Services, alsmede informatie die door gebruikers is verstrekt aan of via een interactieve advertentie, de door gebruikers bekeken content en advertenties, de activiteiten van gebruikers op andere websites en online services, en de door gebruikers bezochte fysieke locaties.

  5. Aan- of verkoop van bedrijven. Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze activiteiten te verbeteren, met inbegrip van het aankopen van bedrijven of het verkopen van ons gehele bedrijf of een deel ervan. Als we een bedrijf of activa aankopen, reorganiseren, verkopen of ermee fuseren, worden alle persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens in het kader van de desbetreffende transactie waarschijnlijk bekendgemaakt of overgedragen.

  6. Samengevoegde informatie. Als onderdeel van de Services genereren en onderhouden we informatie die via de Services is verzameld, en wel in een zodanig samengevoegde of anderszins gewijzigde vorm dat uw identiteit er niet rechtstreeks uit kan worden afgeleid en zodat deze informatie redelijkerwijs niet met u in verband kan worden gebracht. Dergelijke informatie gebruiken en delen we ten behoeve van onze zakelijke doeleinden.

 4. Andere privacybeperkingen

  Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving kunnen wij, onze gelieerde ondernemingen of onze Derde-Partij Serviceproviders uw persoonsgegevens zonder uw toestemming bekendmaken (i) voortvloeiend uit dagvaardingen, bevelschriften of bevelen van gerechtshoven of andere overheidsinstanties, of anderszins om aan de wet te voldoen; (ii) indien we van mening zijn dat de rechten, de eigendommen of de veiligheid van een persoon in het geding zijn; (iii) indien we constateren dat onze  Gebruiksvoorwaarden of onze wettelijke rechten door uw handelingen worden geschonden; of (iv) waar dit anderszins vereist of toegestaan is onder het toepasselijk recht (waaronder mogelijk een wettelijk verzoek tot toegang door gerechtshoven, overheidsinstanties of instanties voor wetshandhaving van de Verenigde Staten of andere landen).

 5. Bewaartermijn

  We bewaren uw gegevens zo lang dat nodig is voor het verlenen en ontwikkelen van de Services overeenkomstig Artikel 1.G, hierboven. We bewaren en gebruiken uw gegevens ook indien dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen. Informatie op basis waarvan u niet meer rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd, kan door ons voor onbepaalde tijd worden bewaard.

 6. Rechten inzake gegevens

  U kunt een aanvraag indienen voor het inzien, het verkrijgen van een overdraagbare kopie, het corrigeren of het wissen van gegevens samenhangend met uw opgeslagen voorkeuren en uw gebruik van de Services. Instructies voor het starten van het desbetreffende aanvraagproces vindt u hier.

  Als u bij ons een gebruikersaccount geregistreerd hebt, kunt u, door naar uw account te gaan, uw wachtwoord resetten, persoonlijke gegevens bijwerken, informatie corrigeren, uw account wissen of u uitschrijven van bepaalde Services.

  Mocht u van mening zijn dat onze verwerking van gegevens samenhangend met uw gebruik van de Services niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kunt u contact met ons opnemen op privacy@weather.com of een klacht indienen bij de desbetreffende gegevensbeschermingsautoriteit.

 7. Inzendingen en privacy van minderjarigen

  Wij zien het als een verplichting om de veiligheid en privacy van jonge mensen op internet te beschermen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. We zijn van mening dat kinderen de toestemming van hun ouders of van een voogd dienen te vragen voordat ze persoonsgegevens afgeven. Als u merkt dat we zonder toestemming van de ouders persoonsgegevens van een kind hebben verzameld, laat het ons dan meteen weten op privacy@weather.com. Als we een melding krijgen over een kind jonger dan 13 jaar dat ons zonder toestemming van de ouders persoonsgegevens heeft verstrekt, nemen we maatregelen om de desbetreffende persoonsgegevens te verwijderen.

 8. Internationale overdracht

  De Services worden gehost op servers binnen en buiten de Verenigde Staten. Als u zich in de Europese Unie bevindt of elders buiten de Verenigde Staten, wordt informatie die we verzamelen (onder meer via cookies) verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten, een rechtsgebied waarin de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als de wetgeving in het land waar u woonachtig bent, of waarvan u ingezetene bent. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving geldt het volgende: door onze Services te gebruiken en door informatie te verstrekken voor gebruik, stemt u in met de overdracht van gegevens naar, en de verwerking ervan in, de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Waar dit onder de toepasselijke wetgeving verplicht is, kunnen we gebruikmaken van passende internationale overdrachtsmethoden voor persoonsgegevens.

 9. Ons streven naar beveiliging

  We werken met fysieke, elektronische en beheersmatige procedures die erop gericht zijn om uw gegevens te beschermen. We kunnen uiteraard niet garanderen dat uw communicatie met de Services nooit zal worden onderschept, of dat uw persoonlijke gegevens nooit onrechtmatig zullen worden gebruikt door derden. Elke transmissie van gegevens is voor uw eigen risico.

 10. Wijzigingen in het Privacybeleid

  We behouden ons het recht voor om, indien dit in het kader van onze zakelijke vereisten noodzakelijk is, het Privacybeleid te wijzigen. Indien we besluiten ons Privacybeleid te wijzigen, posten we de desbetreffende wijzigingen op deze plaats voordat ze van kracht worden. 

 11. Contact met ons opnemen

  Mocht u een vraag hebben met betrekking tot deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via privacy@weather.com of:

  The Weather Company, an IBM business
  Attn: Privacy Office
  1001 Summit Boulevard, Floor 20
  Brookhaven, GA, USA 30319
 12. Algemene verordening gegevensbescherming

  Houd rekening met het volgende: voor het doel van de Verordening (EU) 2016/679 ("GDPR") is TWC Product and Technology, LLC, zaken doend onder de naam The Weather Company, an IBM business, de verwerkingsverantwoordelijke, waarmee contact kan worden opgenomen via het bovenstaande e-mail- of postadres.

  De wettelijk vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke is IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, United Kingdom PO6 3AU, en de desbetreffende functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via [insert]. Wees u ervan bewust dat, waar de GDPR van toepassing is, u het recht hebt een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. De namen en contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Unie zijn te vinden op http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

  Privacy van minderjarigen in de Europese Unie: Waar de GDPR van toepassing is, verzamelen wij niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar (of een lagere leeftijd indien toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, echter nooit jonger dan 13 jaar).

  Internationale overdracht: Indien u zich op een locatie bevindt waar de GDPR van toepassing is, wordt de informatie die we verzamelen (onder meer via cookies) verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten. De toepasselijk methode voor grensoverschrijdende overdracht waaraan dergelijk overdracht onderworpen is, is de overeenkomst EU Modelcontractbepalingen ingevolge Besluit 2010/87/EU van de Europese Commissie.