Local Severe Alert for Czech Republic NOAA Weather Radio

Wind
Statement as of 2014-12-22 07:00:00 GMT, valid until 2014-12-22 07:00:00 GMT

Description: Wind Strong wind with gusts>70 km/h, on exposed areas>90 km/h. Minor damage to trees is expected. Possible minor damage to some bulidings (particularly to tiles, slates and chimneys). Difficult driving conditions especially on exposed roads or bridges. Motorists advised to drive with particular care. Silný vítr s nárazy nad 70 km/h, na exponovaných místech i přes 100 km/h. Možné menší škody na budovách, lámání větví stromů. Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu venku. Zhoršené podmínky pro řízení motorových vozidel, zejména v otevřené krajině a na mostech. Při řízení dbejte zvýšené opatrnosti. 

Cities affected: Luka, Czech Republic; Serak, Czech Republic; Prerov, Czech Republic; Cervena, Czech Republic

Information provided by Czech Hydrometeorological Institute, EUMETNET - MeteoAlarm

Note: Time delays between this website and Meteoalarm.eu are possible. For the most up-to-date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services, please visit Meteoalarm. For terms of use of this information, and copyright information, see Meteoalarm's Terms of Use.